top of page

Bepalings en voorwaardes

Eienaarskap van die webwerf:
 

Hierdie webwerf word besit en bedryf deur die administrateurs van Tara Pharmaceuticals (Edms) Bpk. Hierdie Bepalings stel die bepalings en voorwaardes uiteen waaronder jy ons webwerf en dienste mag gebruik soos deur ons aangebied. Hierdie webwerf bied besoekers inligting oor ons produkte en verwante dienste. Deur toegang tot die webwerf van ons diens te verkry of te gebruik, keur jy goed dat jy gelees het, verstaan en instem om gebonde te wees aan hierdie Bepalings.

Kopiereg vir die materiaal wat op die webwerf en winkelbladsye aangebied word:
 

Die Diens en alle materiaal daarin of daardeur oorgedra, insluitend, sonder beperking, sagteware, beelde, teks, grafika, logo's, patente, handelsmerke, diensmerke, kopiereg, foto's, oudio, video's, musiek en alle Intellektuele Eiendomsregte wat daarmee verband hou, is die eksklusiewe eiendom van die eienaars van Tara Pharmaceuticals (Edms) Bpk. Behalwe soos uitdruklik hierin voorsien, sal niks in hierdie Bepalings geag word 'n lisensie in of onder enige sodanige Intellektuele Eiendomsregte te skep nie, en jy stem in om nie te verkoop, lisensieer, verhuur nie. , wysig, versprei, kopieer, reproduseer, versend, openbaar vertoon, openbaar opvoer, publiseer, pas aan, redigeer of skep afgeleide werke daarvan.

Aanspreeklikhede en verantwoordelikhede:

 

Tara Pharmaceuticals (Edms) Bpk neem verantwoordelikheid vir alle aspekte wat met die transaksie verband hou, insluitend die verkoop van goedere en dienste wat op hierdie webwerf verkoop word, kliëntediens en ondersteuning, geskilbeslegting en aflewering van goedere. Tot die maksimum mate wat deur toepaslike wetgewing toegelaat word, sal die eienaars van Tara Pharmaceuticals (Edms) Bpk in geen geval aanspreeklik wees vir enige indirekte, bestraffende, toevallige, spesiale, gevolglike of voorbeeldige skade, insluitend sonder beperking, skadevergoeding vir verlies aan wins, klandisiewaarde, gebruik, data of ander ontasbare verliese, wat voortspruit uit of verband hou met die gebruik van, of onvermoë om te gebruik, die diens. Tot die maksimum mate wat deur toepaslike wetgewing toegelaat word, aanvaar die eienaars van Tara Pharmaceuticals (Pty) Ltd geen aanspreeklikheid of verantwoordelikheid vir enige (i) foute, foute of onakkuraathede van inhoud nie; (ii) persoonlike besering of skade aan eiendom, van enige aard hoegenaamd, as gevolg van jou toegang tot of gebruik van ons diens; en (iii) enige ongemagtigde toegang tot of gebruik van ons veilige bedieners en/of enige en alle persoonlike inligting wat daarin gestoor is. Hierdie Bepalings, die regte en remedies wat hieronder verskaf word, en enige en alle eise en dispute wat hiermee verband hou en/of met die dienste, sal beheer word deur, uitgelê onder en in alle opsigte uitsluitlik en uitsluitlik in ooreenstemming met die interne materiële wette van die Republiek van Suid-Afrika, sonder inagneming van sy konflik van wette beginsels. Enige en al sulke eise en dispute sal ingebring word, en jy stem hiermee in dat dit uitsluitlik deur 'n hof van bevoegde jurisdiksie geleë in die Wes-Kaap area van Suid-Afrika beslis word. Die toepassing van die Verenigde Nasies se Konvensie van Kontrakte vir die Internasionale Verkoop van Goedere word hiermee uitdruklik uitgesluit.

Beskrywing van goedere/dienste:
 

Tara Pharmaceuticals (Edms) Bpk is 'n onderneming wat in die farmaseutiese en gesondheidsaanvullingsbedryf bedrywig is om aanvullende medisyne te verskaf deur aanlyn- en inwinkelverspreiding, verkope en bemarking aan verskeie klante landwyd.

Ander bepalings en voorwaardes:
 

Deur hierdie webwerf en die dienste te gebruik, stem jy in tot die Privaatheidsbeleid, Vrywaring, Terugsendingsbeleid, Versending en Betalingsinligting wat deur hierdie webwerf en sy aanlynwinkel verskaf word bykomend tot die Bepalings en Voorwaardes wat op hierdie bladsy verskaf word, en erken hiermee dat jy verstaan hierdie bepalings, voorwaardes, beleide en ander belangrike inligting verskaf.

Vereistes vir die gebruik van die winkel:
 

Om ons webwerf te gebruik en/of ons dienste te ontvang, moet jy ten minste 18 jaar oud wees, of die wettige meerderjarigheid in jou jurisdiksie wees, en die wetlike gesag, reg en vryheid besit om hierdie Bepalings as 'n bindende ooreenkoms. Jy word nie toegelaat om hierdie webwerf te gebruik en/of dienste te ontvang as dit verbied word in jou land of onder enige wet of regulasie wat op jou van toepassing is nie. Jy stem in om Tara Pharmaceuticals *Pty) Ltd en personeel skadeloos te hou en skadeloos te hou van enige eise, verlies, aanspreeklikheid, eise of uitgawes (insluitend prokureursfooie), wat deur enige derde party teen hulle gemaak word as gevolg van, of voortspruitend uit of in verband met jou gebruik van die webwerf of enige van die dienste wat op die webwerf aangebied word. Jy stem in om van tyd tot tyd promosieboodskappe en materiaal van ons af te ontvang, per pos, e-pos of enige ander kontakvorm wat jy aan ons mag verskaf (insluitend jou foonnommer vir oproepe of teksboodskappe). As jy nie sulke promosiemateriaal of kennisgewings wil ontvang nie – stel ons asseblief enige tyd in kennis.

Kennisgewing by wysiging van bepalings:
 

Ons kan, sonder vooraf kennisgewing, die Dienste verander; ophou om die dienste of enige kenmerke van die dienste wat ons aanbied te verskaf; of skep perke vir die dienste. Ons kan permanent of tydelik toegang tot die dienste beëindig of opskort sonder kennisgewing en aanspreeklikheid vir enige rede, of sonder rede. Ons behou die reg voor om hierdie bepalings van tyd tot tyd volgens ons uitsluitlike goeddunke te wysig. Daarom moet u hierdie bladsy gereeld hersien. Wanneer ons die Bepalings op 'n wesenlike wyse verander, sal ons jou in kennis stel dat wesenlike veranderinge aan die Bepalings aangebring is, maar jy stem ook in en verstaan dat dit jou uitsluitlike verantwoordelikheid is om te verseker dat jy op hoogte bly van enige veranderinge. Jou voortgesette gebruik van die webwerf of ons diens na enige sodanige verandering stel jou aanvaarding van die nuwe bepalings uit.

Beëindiging van kontrak:
 

Deur jou gebruik van hierdie webwerf of die diens te staak, sal alle bepalings hieronder die beëindiging van die kontrak oorleef en jy verstaan en stem in tot al hierdie bepalings. Indien u die gebruik van hierdie webwerf of die dienste wil staak, kan u dit enige tyd doen. As jy nie instem tot enige van hierdie bepalings of enige toekomstige weergawe van die Bepalings nie, moenie die webwerf of die diens gebruik of toegang verkry (of voortgaan om toegang te verkry nie).

Kontak inligting:
 

Jy kan ons e-pos vir ondersteunende inligting by info@tara.org.za, of vir bemarkingsverwante ondersteuning rakende promosiemateriaal, of jou gebruikerservaring, kontak ons gerus by marketing@tara.org.za.

bottom of page